werkenbijlidl.be

Werken bij #TeamLidl
Vacatures Login Opslaan

Compliance

Hero Legal

 

Compliance, dat wil zeggen naleven van wetten en (interne) regelgeving, is complexer dan ooit. In de internationale context nemen de wettelijke uitdagingen voortdurend toe. Daarom passen wij bij Lidl voortdurend onze processen en systemen aan.  Het belang van compliance zit in ons ondernemingsprincipe verankerd: “Wij conformeren ons aan wet- en regelgeving, alsook aan interne richtlijnen.”

Lidl beschikt over een compliance-managementsysteem dat u als klant, zakenpartner of medewerker van de onderneming toelaat volgens uniforme en vaste procedures te handelen met respect voor de geldende wetgeving en (interne) regelgeving.

Om ons ondernemingsprincipe te kunnen naleven, is het van belang dat mogelijk onethisch of onwettig gedrag tijdig opgespoord wordt. Daarom is het belangrijk dat wij worden gewezen op mogelijke inbreuken op wetgeving en (interne) regelgeving (compliance-overtredingen). Er is sprake van een compliance-overtreding als er door of ten opzichte van onze medewerkers bij het uitoefenen van hun functie de geldende wetgeving of interne richtlijnen worden overtreden. Dergelijke overtredingen zijn bijvoorbeeld corruptie, boekhoudkundige, financiële of fiscale misdrijven.

Om compliance-overtredingen te kunnen opsporen en voorkomen, zijn wij aangewezen op onze medewerkers, klanten en leveranciers.

U kunt mogelijke compliance-overtredingen via verschillende kanalen melden. Ongeacht welke manier u kiest, wij verzekeren u dat elke melding strikt vertrouwelijk en desgewenst ook anoniem behandeld wordt.


Online meldsysteem

Mogelijk onethisch of onwettig gedrag kan gemeld worden via ons online meldsysteem. Alle binnenkomende informatie wordt afgehandeld door de Compliance Officer. Het online meldsysteem is een online applicatie en kan vanaf elk apparaat met een internetverbinding worden opgeroepen via de volgende link: naar het online meldsysteem.


Vertrouwensadvocaat

Advocaat Guido Imfeld (NL/FR/DE)  is aangesteld als externe vertrouwensadvocaat. U kunt zich te allen tijde tot hem wenden met vragen of informatie over bedrijfs- of functiegerelateerde inbreuken of overtredingen. De heer Imfeld  zal de informatie zorgvuldig controleren en, indien er sprake is van concrete aanwijzingen voor mogelijks onethisch of onwettig gedrag, naar de compliance officer van Lidl doorsturen.

Als externe vertrouwensadvocaat is Guido Imfeld gehouden aan het beroepsgeheim. Hij geeft persoonlijke gegevens enkel en alleen door aan Lidl nadat u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

De contactgegevens van de heer Imfeld zijn:

Advocaat Guido Imfeld
d . h & k Liège
Rue Louvrex 55-57
B-4000 Luik

Compliance Officer

Wilt u een compliance-overtreding melden of heeft u vragen over het thema compliance bij Lidl, dan kunt u terecht bij onze Compliance Officer.

Lidl Belgium  GmbH & Co. KG
Compliance
Guldensporenpark 90, gebouw J
9820 Merelbeke
E-mail: compliance@lidl.be

Bij een vermoeden van een compliance-overtreding controleert Lidl alle aanwijzingen zorgvuldig en vertrouwelijk en wordt aantoonbaar wangedrag consequent en passend bestraft. Opgelet: meldingen zonder compliance-relevantie worden niet behandeld. In dergelijke gevallen kunt u contact opnemen met onze klantendienst.